W dniu 30.06.2019 r. Gmina Radecznica zakończyła realizacje projektu pn. „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica” w części dotyczącej montażu kolektorów słonecznych. Projekt objął swoim zasięgiem 558  indywidualnych gospodarstw domowych. Głównym celem inwestycji było obniżenie kosztów związanych z wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w tym przypadku energii słonecznej.