W dniu 30.06.2019 r. Gmina Radecznica zakończyła realizacje projektu pn. „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica” w części dotyczącej montażu kolektorów słonecznych. Projekt objął swoim zasięgiem 558  indywidualnych gospodarstw domowych. Głównym celem inwestycji było obniżenie kosztów związanych z wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w tym przypadku energii słonecznej.

Na budynkach mieszkańców naszej gminy oraz na gruncie zostały zamontowane zestawy kolektorów słonecznych w następującej ilości:

INSTALACJE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
WyszczególnienieWielkość zasobnika c.w.u.Ilość paneliLokalizacjaIlość instalacji
Zestaw 1 kolektor200 l1budynek112
grunt3
Zestaw 2 kolektory300 l2budynek349
grunt32
Zestaw 3 kolektory400 l3budynek54
budynek gospodarczy4
Zestaw 4 kolektory500 l4budynek3

W dniu 31.03.2019 r. został zakończony projekt pn. „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica” w części dotyczącej montażu kotłów c.o. opalanych biomasą.  W ramach projektu zainstalowano 22 sztuki kotłów na biomasę o mocy 15kW oraz 53 sztuki o mocy 25 kW.