Joomla Monster Education Template

Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica
558 budynków prywatnych na terenie gminy zostało wyposażonych w instalacje solarne
75 posesji prywatnych otrzymało piece centralnego ogrzewania zasilane paliwem ekologicznym
1 2 3

Panele solarne w Radecznicy

W ramach Projektu „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica” 558 budynków prywatnych na terenie gminy zostanie wyposażonych w instalacje solarne. Ponadto 75 posesji prywatnych otrzyma piece centralnego ogrzewania zasilane paliwem ekologicznym. Zakończenie realizacji zadania w części dotyczącej kotłów zaplanowane zostało na koniec marca 2019 r., natomiast kolektorów słonecznych na koniec czerwca 2019 r.

Korzyści dla mieszkańców:

 • Bezpłatna energia cieplna (w przypadku energii słonecznej)
 • Optymalne wykorzystanie energii cieplnej
 • Czystsze środowisko dla wszystkich mieszkańców gminy Radecznica
 • Zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego
 • Promowanie regionu jako nowoczesnego i proekologicznego

Odnawialne Źródła Energii

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie  stosowania  OZE na terenie Gminy.

Cele szczegółowe to:

 • Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez montaż OZE na terenie gminy; 
 • Zmniejszenie obciążeń finansowych  społeczności  lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystania OZE;
 • Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych, dzięki zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych.
 • Gmina zyska możliwość wypełniania obowiązków związanych z dążeniem do gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zaspokajając potrzeby poszczególnych grup użytkowników.
 • Mieszkańcy Gminy Radecznica uzyskają dostęp do nowoczesnej i ekologicznej technologii stanowiącej alternatywę dla dotychczasowo stosowanych kosztochłonnych systemów pozyskiwania energii cieplnej.
 • Zostaną wygenerowane oszczędności w budżetach domowych uczestników projektu, które w sposób pozytywny wpłyną na jakość życia mieszkańców gminy.
 • Projekt ten zwiększy świadomość ekologiczną mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na zewnętrzny wizerunek gminy.
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Baza wiedzy

Do czego służy obieg solarny? Jakie są wielkości kolektorów?
Do czego służy obieg solarny? Jakie są wielkości kolektorów?Baza wiedzy2019-08-01 10:18:09

Obieg solarny zbudowany jest z kolektorów, przewodów rurowych, solarnego zestawu pompowego, urządzeń...

Gdzie zamontować kolektor? Dach, ściany budynku czy na ziemi?
Gdzie zamontować kolektor? Dach, ściany budynku czy na ziemi?Baza wiedzy2019-08-01 09:32:38

Opinie są podzielone, ponieważ każdy dom jest zbudowany inaczej, ustawiony inaczej, w jego otoczeniu są...

Jak działa kolektor słoneczny? Zasada działania kolektora.
Jak działa kolektor słoneczny? Zasada działania kolektora.Baza wiedzy2019-08-01 08:40:34

Kolektor słoneczny pobiera energię z promieniowania bezpośredniego, rozproszonego i odbitego, a następnie...

Mapka pogody

Back to top