Projekt "Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica"

Gmina Radecznica realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie gminy Radecznica”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV: „Energia przyjazna środowisku”, działanie 4.1. „Wsparcie wykorzystania OZE”. Całkowita wartość projektu: 6 508 619,47 zł, w tym dofinansowanie z UE: 4 824 405,67 zł.

      W ramach Projektu „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica” 558 budynków prywatnych na terenie gminy zostanie wyposażonych w instalacje solarne. Ponadto 75 posesji prywatnych otrzyma piece centralnego ogrzewania zasilane paliwem ekologicznym. Zakończenie realizacji zadania w części dotyczącej kotłów zaplanowane zostało na koniec marca 2019 r., natomiast kolektorów słonecznych na koniec czerwca 2019 r.

    GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie  stosowania  OZE na terenie Gminy.  Cele szczegółowe to: Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez  montaż OZE na terenie gminy;  Zmniejszenie obciążeń finansowych  społeczności  lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystania OZE; Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych, dzięki zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto, dzięki realizacji projektu, Gmina zyska możliwość wypełniania obowiązków związanych z dążeniem do gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zaspokajając potrzeby poszczególnych grup użytkowników. W efekcie realizacji projektu mieszkańcy Gminy Radecznica uzyskają dostęp do nowoczesnej i ekologicznej technologii stanowiącej alternatywę dla dotychczasowo stosowanych kosztochłonnych systemów pozyskiwania energii cieplnej. W następstwie jego realizacji zostaną wygenerowane oszczędności w budżetach domowych uczestników projektu, które w sposób pozytywny wpłyną na jakość życia mieszkańców gminy. Ponadto projekt ten zwiększy świadomość ekologiczną mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na zewnętrzny wizerunek gminy.

IMG_20181228_103006
IMG_20181228_103701
IMG_20181228_112139
IMG_20181228_112859
IMG_20181228_114538
IMG_20181228_115444
IMG_20181228_120429
IMG_20181228_122510
IMG_20181228_123116
IMG_20181228_123123
IMG_20181228_124529
IMG_20181228_125127
IMG_20181228_125855
IMG_20181228_130728
IMG_20181228_132736
IMG_20181228_140644
IMG_20190107_102214
IMG_20190107_102418
IMG_20190107_104125
IMG_20190107_105419
IMG_20190107_105552
IMG_20190107_105602
IMG_20190107_110836
IMG_20190107_110952
IMG_20190107_111302
IMG_20190107_111514
IMG_20190107_112237
IMG_20190107_112850
IMG_20190107_112941
IMG_20190107_113529
IMG_20190107_115845
IMG_20190107_120806
IMG_20190107_121506
IMG_20190301_113712
IMG_20190301_113756
IMG_20190301_121821
IMG_20190301_122113
IMG_20190301_124348
IMG_20190318_123142
IMG_20190318_123709
IMG_20190318_125024
IMG_20190318_135338
IMG_20190408_104722
IMG_20190408_144430
IMG_20190408_150022
IMG_20190408_150158
IMG_20190408_151001
IMG_20190411_121831
IMG_20190415_115819