Dzięki instalacjom solarnym uruchomionym w ramach projektu „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica” uzyskano wymierną redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Rozważając najistotniejsze zanieczyszczenia można wyznaczyć poziom ich redukcji, jaki został osiągnięty dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych.

Wartości w Tabeli 1 ilustrują:

  • poziom redukcji emisji dwutlenku węgla CO2,
  • poziom redukcji emisji dwutlenku siarki SO2,
  • poziom redukcji emisji tlenków azotu NOx.

Do obliczeń wykorzystano następujące założenie: wyprodukowanie 1 kWh energii elektrycznej jest związane z uwolnieniem do atmosfery ok. 1000 g CO2., 8-12 g SO2, 3-4 g NOx.

Tabela 1. Redukcja emisji podstawowych zanieczyszczeń dzięki realizacji projektu.

Rodzaj zanieczyszczeniaRedukcja emisji
dwutlenek węgla CO2...
dwutlenek siarki SO2...
tlenki azotu NOx...

Czy wiesz, że...
1kg wyemitowanego do atmosfery CO2 to:

- Podróż publicznymi środkami transportu (pociąg lub autobus) na odległość 12 km.
- Przejazd samochodem 6 km (przy spalaniu 7.3 litra na 100 km).
- Lot samolotem na odległość 2.2 km.
- Praca przy komputerze przez 32 godziny (dla 60W komputera)
- Produkcja 5 plastikowych worków.
- Produkcja 2 plastikowych butelek.
- Produkcja 1/3… cheesburgera (Produkcja każdego cheesburgera powoduje emisję 3.1 kg CO2!)

Każdy litr spalonej benzyny w samochodzie powoduje emisję 2.32 kg CO2.

Statystyki pokazują, że co roku statystyczny obywatel Ziemi emituje około 10 ton CO2, z czego jedną trzecią jeżdżąc samochodem, a kolejną jedną trzecią poprzez ogrzewanie domu i zasilanie energią urządzeń.

Statystyczny Polak emituje co roku ponad 8 ton CO2.